Ga naar de inhoud
KMK JWF

Educatieconcert met de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso (KMK JWF), een DJ en een samengesteld jeugdorkest. Thema: Muziek en Techniek

Datum: Donderdag 6 juni 2024
Locatie: De Nieuwe Kolk (DNK) in Assen

Nadere informatie volgt binnenkort

Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’

De Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ is een “bedrijfsorkest”. Voor het grootste deel van de tijd is de kapel actief binnen de krijgsmacht. Daarnaast heeft de kapel een representatieve taak namens de krijgsmacht en verzorgt regelmatig diverse concerten en taptoes in binnen- en buitenland.

Op het concertpodium profileert de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ zich door een programmering waarin originele blaasmuziek, transcripties van klassiek repertoire, lichte muziek en entertainment met elkaar in evenwicht zijn. Met regelmaat worden speciale arrangementen geschreven en treedt de kapel op met bekende artiesten. De taptoe-shows kenmerken zich door een geraffineerde choreografie en een degelijke militaire uitstraling. De kapel staat sinds oktober 2023 onder leiding van majoor Frans-Aert Burghgraef.

De Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ is ontstaan op 1 januari 2005 na een reorganisatie van de militaire muziek. Het takenpakket omvat onder meer de muzikale omlijsting bij officiële ontvangsten van staatshoofden en ambassadeurs door Zijne Majesteit de Koning, het opluisteren van militair ceremonieel en het geven van relatieconcerten.

Historie

De Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ zet de tradities voort van de voormalige Koninklijke Militaire Kapel uit Den Haag (opgericht in 1829) én de Johan Willem Friso Kapel uit Assen (opgericht in 1819). Het predikaat ‘Koninklijk’ werd op 3 augustus 1876 door Koning Willem III verleend aan de toenmalige militaire kapel te Den Haag en het heeft Hare Majesteit Koningin Beatrix behaagd ook de nieuwe kapel per 01 januari 2005 het predikaat ‘Koninklijk’ te verlenen.

Indien de kapel wordt ingezet bij ceremoniële plechtigheden zoals de opening van de zitting der Staten-Generaal (Prinsjesdag) en bijzettingen van leden van het Koninklijk Huis, treedt de kapel op in het Ceremoniële Tenue van het Garderegiment Grenadiers. Kenmerkend hierbij zijn de berenmutsen en schellenbomen die in 1901 door Koningin Emma zijn geschonken aan de toenmalige Koninklijke Militaire Kapel.

Johan Willem Friso

Johan Willem Friso (1687 – 1711), Prins van Oranje, vorst van Nassau-Dietz, was de zoon van Hendrik Casimir II en Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau. Hij verwierf na het overlijden van zijn vader in 1696 het stadhouderschap van Friesland, Groningen en Drenthe, onder voogdijschap van zijn moeder. In 1702 werd hij krachtens de testamentaire beschikking van Willem III diens erfgenaam; ook van de titel ‘Prins van Oranje’. Dit kwam omdat de Koning Stadhouder Willem III kinderloos stierf en dubbele neef was van Johan Willem Friso.

Op 20-jarige leeftijd werd Johan Willem Friso als stadhouder gehuldigd en bekleedde hij vanaf dat moment de post van opperbevelhebber. Hij onderscheidde zich in de slag van Oudenaarde (1708), het beleg van Rijssel en de slag bij Malplaquet (1709). Johan Willem Friso trad in het huwelijk met Maria Louise van Hessen-Kassel.

In 1711 werd hij naar Den Haag geroepen ter vereffening van de erfenis van Willem III, waarover een geschil bestond tussen hem en de Koning van Pruisen. Tijdens zijn tocht naar Den Haag verdronk hij toen de veerpont over het Hollands Diep door een storm omsloeg.