Ga naar de inhoud

Artikel 1 – deelname
Deelname is uitsluitend mogelijk na ontvangst van een schriftelijke uitnodiging van de organisatie. Bands die een uitnodiging willen ontvangen, kunnen hun interesse kenbaar maken door het aanmeldingsformulier in te vullen op deze site. De inschrijving is gesloten als het formulier niet meer actief is. Na deze datum wordt een selectie gemaakt uit de belangstellende bands die daarop een uitnodiging en factuur voor het inschrijfgeld ontvangen. De inschrijving is pas definitief wanneer het inschrijfgeld voor 1 februari is overgemaakt op de rekening van de organisatie. Na deze datum komt de uitnodiging in principe te vervallen en heeft de organisatie het recht om een andere band uit te nodigen. De hoogte van het inschrijfgeld is 300 Euro. Bij dit bedrag zijn toegangsbewijzen voor alle divisies inbegrepen.
Artikel 2 – indeling bands
De deelnemende brassbands aan de Dutch Open Brass Band Championships worden verdeeld in drie groepen:
• Kampioensdivisie
• 1ste divisie
• 2de divisie
Bands uit lagere divisies mogen hun interesse aan deelname kenbaar maken en zullen bij plaatsing ingedeeld worden in de 2de divisie.
Artikel 3 – volgorde van optreden
De volgorde van optreden wordt door loting bepaald. Deze loting vindt anderhalf uur voor aanvang van elke groep plaats. Van iedere band dient één vertegenwoordiger bij de loting aanwezig te zijn.
Artikel 4 – optreden
Elk optreden mag maximaal 30 minuten duren. Het programma moet bestaan uit:
• Een wedstrijdwerk naar keuze, op het niveau van de divisie waarin de brassband uitkomt.
• Een aanvullend programma.
Het programma moet voor 1 mei ingediend worden via het contactadres.
De transfertijd tussen twee bands mag maximaal 10 minuten bedragen (alles inbegrepen). Elke band moet binnen 10 minuten na het aftreden van zijn voorganger in staat zijn het optreden te beginnen. Hier zal nauwlettend op worden toegezien: er zullen punten worden afgetrokken als deze regel niet nageleefd wordt. Om de wisselingen vlot te laten verlopen kunnen de bands gebruik maken van het slagwerkinstrumentarium dat aanwezig is. Een volledige lijst + standaard opstelling is te vinden op de website. De deelnemende brassbands hebben de vrijheid gebruik te maken van eigen slaginstrumenten. Het aan- en afvoeren hiervan (waaronder ook het verwijderen of verplaatsen van het op het podium aanwezige slagwerk van de organisatie) valt altijd binnen de eigen tijd. Zowel in de inspeelruimte als op het podium zijn voldoende lessenaars aanwezig.
Artikel 5 – jurering
De jurering geschiedt door een geblindeerde vakjury (van tenminste twee personen) die de muzikale prestaties van de band beoordeelt. De uitslag is onherroepelijk.
Artikel 6 – prijzen
In elke divisie wordt aan de eerste drie orkesten een prijs toegekend voor het beste totaalprogramma. Daarnaast is er in iedere divisie een prijs voor het meest vernieuwende programma en – wanneer er een solowerk is uitgevoerd – de beste solist. De prijs voor het meest vernieuwende programma wordt alleen dan toegekend wanneer er daadwerkelijk sprake is van vernieuwing in de vorm van interessante combinaties met solisten, repertoirevernieuwing of anderszins.
Artikel 7 – aansprakelijkheid
De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, zoekraken, vermissen of beschadigen van eigendommen en/of instrumentarium van de deelnemende bands en musici.
Artikel 8 – audiovisuele opnamen
Deelnemende bands kunnen geen rechten ontlenen aan eventueel gemaakte foto’s, audio- of video-opnamen die al dan niet namens de organisatie worden gemaakt tijdens de Dutch Open Brass Band Championships.
Artikel 9 – restitutie inschrijfgeld
Het inschrijfgeld wordt alleen in geval van calamiteiten gerestitueerd. Zulks ter beoordeling aan de organisatie.
Artikel 10 – bijzondere gevallen
In bijzondere gevallen behoudt de organisatie zich het recht voor van dit reglement af te wijken.